Från och med hösten 2020 kommer Creanova Sollentuna att sitta i nya lokaler!

Vi kommer att flytta ca 200m norrut, till en ny fastighet som heter Färgskrapan. (www.fargskrapan.se). Fastigheten består av totalt 15 våningar, där de nedre våningarna kommer att dockas ihop med den befintliga tingsrätten. De övre våningarna kommer att hyras av privata företag som t.ex. Creanova m.fl. och ha en separat entré med egen hisshall.

Vi kommer att hyra de 3 översta våningarna, plan 13-15. Varje våningsplan är strax över 200m², totalt blir våra nya lokaler på 650m².