Framtidens energilösningar

Fler och fler ser värdet av att reducera sin energiförbrukning.
Vi på Creanova har tagit fram ett koncept för framtidens kontor,
flerbostadshus och offentliga byggnader vilket resulterar i hållbart uppvärmda byggnader med ett driftnetto på 0 kronor.

Kontakta oss gärna för en genomgång av hur detta kan implementeras i kommande fastighetsprojekt.
Läs mer här om framtidens energilösningar.