Vårt specialområde är att projektera avancerade energilösningar för större fastigheter. Alla våra uppdrag projekteras och samordnas i 3D.

Vi är ett energikonsultföretag med huvudkontor i Sollentuna strax norr om Stockholm samt med filialkontor i Umeå. Vi är idag ett 30-tal anställda varav majoriteten är posterade i Stockholm.
Trots sin ringa storlek så har Creanova genom åren lyckats knyta till sig stora projekterings- och utredningsuppdrag där Stockholm Waterfront, Hangar 5, Dagabs Logistikcenter, Najaden, Sickla Stationshus är några av de projekt som vi känner en stolthet att ha fått varit med om att utforma. Bland våra kunder kan nämnas PEAB, Atrium Ljungberg, NCC, Wallenstam, ByggR1, Fabege, Bravida, Caverion, Skanska, m fl.

Vision

Creanova skall stärka sin marknadsposition genom att ge god service till våra kunder, utveckla nya kundrelationer som attraheras av våra kreativa tekniska lösningar. Hållbar utveckling skall vara ett centralt ord i allt Creanova tar sig an och vi ska verka för en globalt minskad energiförbrukning med innovativa lösningar. Kompetensnivån hos Creanova ska vara högre än hos våra konkurrenter och våra medarbetare ska arbeta i en miljö som främjar deras kompetensutveckling.

Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa miljö- och energieffektiva lösningar för framtidens inomhusklimat och energiförsörjning med hjälp av senaste IT-teknologi, i samverkan med våra kunder.

bild_farao3

Historik

1998
Creanova AB startar sin verksamhet i Upplands Väsby av Bengt Olsson, Göran Olsson, Patrick Jägerhorn samt Ingmar Holmström. Samtidigt förvärvar Creanova samtliga aktier i IDE Konsult AB.
2000
Creanova expanderar och byter lokaler från Upplands Väsby till Sollentuna.
2009
Creanova startar upp ett filialkontor i Umeå.
2010
Jonas Dorsander och Martin Edman ansluter som delägare.
2015
Creanova genomför en generationsväxling där Göran Olsson lämnar över VD-posten till Jonas Dorsander. Göran Olsson och Bengt Olsson säljer sina andelar i företaget till övriga delägare.
2016
Anders Idermark och Joakim Gustafsson ansluter som delägare.
2021
Creanova flyttar till Färgskrapan i Sollentuna.

bild_farao2

Organisation

Ledningsgruppen i Creanova AB består utav:

Jonas Dorsander, VD
Patrick Jägerhorn, vVD
Martin Edman, ledamot
Joakim Gustafsson, ledamot
Anders Idermark, ledamot
Antonios Eriksson Stephanopoulos, ledamot

Ansvarsområden:

Personalansvarig: Jonas Dorsander
Ekonomi och marknadsansvarig: Patrick Jägerhorn
Teknikansvarig: Martin Edman
CAD-ansvarig: Fredrik Anderholdt, Martin Edman
Filialchef Umeå: Joakim Gustafsson
Kvalitetsansvarig: Bengt Olsson, Joakim Gustafsson
Dataansvarig: Anders Idermark
Miljöansvarig: Jonas Dorsander
Skyddsombud: Beatrice Berglund

Företaget och de anställda

Företaget utgörs av konsulter med hög kompetens och utvecklingspotential. Våra projekt är utformade med projektansvarig, handläggare och konstruktörer.

Policy

Kvalitetssystem

För att leva upp till de höga kvalitetskrav som våra kunder och vi inom Creanova ställer på våra handlingar och produkter sker allt löpande arbetet i enlighet med Creanovas kvalitetssystem. Kvalitetssystemet är framtaget med ISO 9001 som grund där rutiner och arbetssätt kontinuerligt utvecklas för att säkerställa att arbetet kan bedrivas på ett rationellt och högkvalitativt sätt.
Vår kvalitetspolicy har följande mål:

 • Respektera kundens förutsättningar.
 • Uppfylla kundens förväntan på den köpta tjänsten.
 • Under hela projektet driva en öppen dialog.
 • Leverera rätt produkt, vid avtalad tid, till det överenskomna priset.
 • Vidmakthålla en bred kompetens hos våra medarbetare.
 • Utföra vårt arbete så att varje projekt blir till en referens.
 • Lära av de misstag som begås.

bild_waterfront

Miljösystem

Creanovas miljösystem är uppbyggt i enlighet med ISO 14001 och uppdateras med jämna intervall. Den som är miljöansvarig på företaget har läst miljö på högskolenivå och håller sig uppdaterad om vad som händer i branschen genom att delta i konferenser och läsa branschspecifika tidningar där detta ämne behandlas. Vid eventuella förändringar på området ser den miljöansvariga till att uppdatera de övriga på företaget. Miljösystemet redogörs minst en gång per år med de anställda som en del i Creanovas miljöarbete. Vår miljöpolicy har följande mål:

 • Projektera VVS-system med människan och miljön i centrum.
 • Hushålla med naturens resurser och vägleda arbetet till en varaktig hållbar utveckling.
 • Sträva efter ständig förbättring och förebyggande av föroreningar.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av.
 • Utbilda och stimulera sina anställda så att miljötänkandet blir integrerat i hela verksamheten och se till att personalen har tillräcklig kunskap om relevant miljölagstiftning.
 • Göra policyn tillämpbar i hela organisationen.