Kärnan i Creanovas verksamhet är att skapa smarta energilösningar. Våra rådgivande ingenjörer inom VVS & energiteknik är specialiserade på energibesparingar.

Vårt arbete resulterar i innovativa VVS och energitekniska projekteringar som utnyttjar byggnadernas specifika egenskaper optimalt. I varje enskilt fall fokuserar vi på att minska behovet av tillförd energi.

Projekteringar och utredningar

Creanova har kompetens att utreda, kalkylera och projektera de flesta uppdrag inom energianvändning. Vi är specialiserade på energibesparing och optimering av komplexa byggnader. Vi har projekterat ett antal stora maskincentraler med innovativa lösningar där värme och kyla har tagits om hand för att utnyttjas optimalt i byggnaden under uppvärmnings- respektive kylsäsongen.

bild_skaningen

Byggledning och driftsansvar

Creanova håller i byggledning och driftansvar av komplexa energicentraler, bland annat energicentralen som betjänar Stockholm Waterfront. På detta sätt skapas god grund för erfarenhetsåterföring samtidigt som Creanova genom fortsatt ansvar får möjlighet att leverera produkter som är optimala ur kundens perspektiv. Att få möjlighet att överföra och implementera alla de tankar och intentioner som arbetats fram under förstudier och projektering i den slutliga produkten samt att kunna optimera dessa för verkligheten skapar mycket kunskap och förståelse för komplexa anläggningar och ger bra förutsättningar för framtida drift.

bild_farao

Besiktningar

Creanova utför årligen ett antal besiktningsuppdrag. För att en byggnads energitekniska anläggning ska bibehålla en hög standard som säkerställer dess funktion så krävs det att den besiktas regelbundet. Eventuella fel som kan orsakas av ålder, slitage och brister i skötsel kan då upptäckas i tid. En bristfälligt fungerande energiteknisk anläggning leder till onödigt höga energikostnader. Goda rutiner för besiktning upptäcker och förebygger innan problemen uppstår.