Creanova fortsätter att växa

Nu i augusti har vi anställt en ny medarbetare, Albin Lithvall.
Albin är en nyexaminerad civilingenjör från Lunds universitet, där han bl.a. har läst ”Byggteknik” och ”Miljö- och energieffektiv byggnadsdesign”.
Välkommen Albin, vi hoppas att du kommer trivas hos oss!