Värtaterminalen

Uppdragsgivare
Bravida
Geografisk placering
Värtahamnen
Tidsperiod
2015-2016
Vår roll
VVS projektör

Creanova har varit med och projekterat en ny färjeterminal som innefattar ett antal olika verksamheter som restaurang, ankomst/avgångshall, kontor samt lager. Byggnaden består av fyra plan och designen på byggnaden samt de olika verksamhetstyperna har varit en utmaning vid dimensioneringen av de olika systemen.

referens_vartaterminalen1

En stor del av den värme och kyla som tillförs fastigheten hämtas från ett energi lager som består av 62 borrhål som är kopplat till två vätskekylaggregat. Spetslaster på värmen tillförs via fjärrvärme. Det finns också möjlighet att hämta både värme och kyla via en kylmedelskylare placerad på intilliggande byggnad

referens_vartaterminalen2

Byggnaden är designad för att klara Miljöbyggnad guld och ha en energiförbrukning under 50kWh/m2,år. Creanova kommer att vara med och följa upp detta tillsammans med beställaren under tre år och optimera anläggningen för att få så låg energiförbrukning som är möjligt och se till så att kravet på energiförbrukning uppfylls.

referens_vartaterminalen3