Sickla Stationshus

Uppdragsgivare
SL
Geografisk placering
Sickla tunnelbanestation
Tidsperiod
2019-2021
Vår roll
Projektör VVS

I Sickla ska SL anordna en ny tunnelbanestation. Ovanpå tunnelbanestationen bygger Atrium Ljungberg en fastighet bestående av totalt 25 våningar. Fastigheten kommer att innefatta bl.a. kontor och konferens, butiker, restaurang m.m.

sickla stationshus

För att värma och kyla fastigheten installeras fjärrvärme och fjärrkyla. Ventilationslösningen består av VAV-system och FTX-aggregat.

Stationshuset kommer att bli över hundra meter hög, vilket ställer unika krav på installationerna. Vid dimensioenring av ventilationen av hissar, värme- och kylsystem m.m. så måste huset höjd tas i beaktande.