Hotell Hagaplan

Uppdragsgivare
Skanska
Geografisk placering
Nya Karolinska Sjukhuset, Solna
Tidsperiod
2016-2017
Vår roll
Projektör VVS

Skanska bygger just nu ett patienthotell åt Nya Karolinska Sjukhus. Huset som består utav totalt 17 våningar innehåller 222 hotellrum, 5 kontorsplan samt 2 restaurang och konferensplan.

hotell_hagaplan

Fastigheten försörjs med fjärrvärme och fjärrkyla. Energin från det högtempererade köldbärarsystemet nyttjas för att förvärma ventilationssystemets friskluft.

hotell_hagaplan1