DLS Bålsta

Geografisk placering
Bålsta
Tidsperiod
2020-2022
Vår roll
Projektör Kyla

I Bålsta ca 5 mil norr om Stockholm bygger Logicenter ett högteknologiskt kyllager åt Dagab. Lagret kommer att bli 30m högt och ytan hela 110 000m². Lagret består av olika temperaturzoner för både kyl-, frys- och torrlagring. Creanovas roll är att projektera kylsystemen åt Bravida och SLS som är kylentreprenörer. De olika kylsystemen som tillsammans uppnår en kyleffekt på ca 10MW består utav bl.a. ammoniak, CO2 och etylenglykol.