Växla till vinter
x
picture_summer_1

Värmepump

Då temperaturen i berget överstiger ca 7°C nyttjas inte längre frikylan. Då pumpas den kalla vätskan från berget in i värmepumpens förångare som kyler ned vätskan ytterligare ett par grader för att sedan leverera kallt köldbärarvatten till lokalen. Retur- samt överskottsvärme pumpas ned i berget för att lagras till nästa vinter.

x
picture_summer_2

Inomhusmiljö

Kontor och kommersiella utrymmen har ofta en hög belastning och mycket interlaster. För att kunna erhålla ett trivsamt inomhusklimat under sommarhalvåret så krävs i de flesta fall att lokalerna tillförs kyla. Ett sätt att tillföra en lokal kyla är att låta kallt vatten kyla ned ventilationsluften som tillförs. Det kalla vattnet kommer antingen som frikyla direkt ur berget eller via en värmepump som har kylt ned vattnet ytterligare dagar på året då bergets temperatur är relativt hög.

x
picture_summer_3

Geolager

Kall vätska pumpas upp ur berget. På våren då berget fortfarande är svalt efter en lång vinter så nyttjas så kallad frikyla där endast den kalla vätskan ur berget används för kylning. Det uppvärmda returvattnet pumpas åter ned i berget för att lagra värmen till kommande vinter.

x
picture_winter_1

Värmepump

Varm vätska från berget pumpas in i värmepumpens förångare som via en värmepumpscykel höjer temperaturen i värmesystemet. Det avkylda returvattnet från värmepumpen kan användas till att kyla utrymmen som har kylbehov året runt, t.ex. serverrum eller liknande. Resterande returvatten pumpas återigen ned i berget för att lagras till sommaren då kylbehovet ökar.

x
picture_winter_2

Inomhusmiljö

Under vinterhalvåret blir det kallt inomhus i detta avlånga land. För att hålla en behaglig inomhusmiljö så tillförs värme till lokalen vanligtvis via radiatorer eller i vissa fall via uppvärmd ventilationsluft. Värmen hämtas från berget via värmepumpen.

x
picture_winter_3

Geolager

Den lagrade värmen pumpas upp ur berget till värmepumpen. Det kalla returvattnet pumpas ned i berget igen för att kyla ned berget så att det är så kallt som möjligt inför vår/sommar.

birds_anim_white